Άρθρο της AAS Exclusive με αφορμή τη βιβλιοπαρουσίαση μου στις 24 Νοεμβρίου 2021.