Ένα από τα σημαντικότερα πεδία ενασχόλησής μου, είναι η ενημέρωση των γονιών και των εκπαιδευτικών, σε θέματα σχετικά με το bullying. Πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, έχω δημιουργήσει μια σειρά ενημερωτικών video, δίνοντας παράλληλα σεμινάρια σε Κύπρο και Ελλάδα. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την ενημέρωση της κοινωνίας. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, το bullying παίρνει μεγάλες διαστάσεις.
Το βιβλίο μου, «Σχολικός εκφοβισμός: Απο τους Μύθους στην πραγματικότητα», εύχομαι να συμβάλει, προς την κατεύθυνση εξάλειψης αυτού του φαινομένου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ