Προσκεκλημένη από το CIIM, στα πλαίσια των εορτασμών για τα 25 χρόνια λειτουργίας του. Η διάλεξη είχε ως θέμα τον Σχολικό Εκφοβισμό και διεξήχθη στις 4 Νοεμβρίου 2015. Την παρακολούθησαν πέραν των 200 ατόμων.