Σε ειδήμονες κι επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας απευθυνόταν η διάλεξή μου σχετικά με το bullying και όχι μόνο.
Την παρουσίαση, ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με το κοινωνικό φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, του εργασιακού εκφοβισμού, αλλά και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η οικογένεια στη διάπλαση χαρακτήρων και στον καθορισμό κοινωνικών τάσεων.
Ευχαριστώ θερμά όλους τους παρευρισκομένους τόσο για την εκεί παρουσία τους, όσο και για την εποικοδομητική συζήτηση.