Ήμουν ομιλήτρια μετά από πρόσκληση του Ανοικτού Σχολείου Δήμου Αγίου Αθανασίου. Η Διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αγίου Αθανασίου στις 15 Απριλίου 2019.