Είναι με ιδιαίτερη χαρά, ευγνωμοσύνη, αλλά και ταυτόχρονη επίγνωση των αυξημένων ευθυνών και υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτή τη θέση, που ανακοινώνω την εκλογή μου στη Διοικούσα Επιτροπή του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού.
Το θεωρώ μεγάλη μου τιμή να αποτελώ μέρος και μέλος αυτής της επιτροπής μέσα στην οποία υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν αφιερώσει ολόκληρή τους τη ζωή στον εθελοντισμό και θαυμάζω και σέβομαι απεριόριστα.
Ευχαριστώ θερμά, όλους όσοι με στήριξαν τόσο πριν απο την Γενική Εκλογική Συνέλευση του ΕΣΣΕ, όσο και κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης. Υπόσχομαι να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης και της στήριξής σας.