Ποιες είναι οι σύγχρονες προκλήσεις και πώς κατακτάται η ψυχική ανθεκτικότητα;
Μία ακόμη υπέροχη συνεργασία με την Eikona ζωής!
Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, για την εποικοδομητική μας συζήτηση και για τη μεγάλη αγκαλιά!
Θερμές ευχαριστίες επίσης στον @ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ και Λεμεσός Δρώμενα για τις υπέροχες φωτογραφίες και τη συνεχή στήριξη! 🙏