Η συμμετοχή μου στο σεμινάριο Lead Online – Training of the Trainers LEAD-Online EU project στη Βιέννη, μου έδωσε και τη δυνατότητα της κατάκτησης του τίτλου της εκπαιδεύτριας σχετικά με το φαινόμενο της Ρητορικής Μίσους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στο διαδίκτυο ευρύτερα.
Ως συνέχεια της εκπαίδευσης αυτής, διοργανώθηκε σεμινάριο – εργαστήριο σε συνεργασία με τον ΜΚΟ Eikona ζωής, φορέας ο οποίος και με πρότεινε για την εν λόγω εκπροσώπηση.
Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την όμορφη αυτή διοργάνωση, τον επαγγελματισμό, τη θετική ενέργεια και τη μεγάλη αγκαλιά της “Εικόνα ζωής”.
Είμαι ταυτοχρονα ιδιαίτερα ευγνώμων και θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και στα άτομα τα οποία παρακολούθησαν και συμμετείχαν στο εργαστήριο και συνέβαλαν εποικοδομητικά στις ασκήσεις και στη συζήτηση που ακολούθησε.