Εκ μέρους του Διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, συμμετείχα στη συνεδρίαση των εκπροσώπων των Διοικητικών Συμβουλίων, των εθελοντικών οργανώσεων, της πόλης κι επαρχίας Λεμεσού. Η συνεδρίαση ασχολήθηκε με θέματα κοινού ενδιαφέροντος των Εθελοντικών Οργανώσεων.