Στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής εκδήλωσης «νερό και χΡώμα» παιδιά αλλά και μεγάλοι είχαμε την ευκαιρία να ζωγραφίσουμε καρδιές με σκοπό την ενίσχυση του προγράμματος έγκαιρης παιδικής παρέμβασης του Ιδρύματος Θεοτόκος «Άλμα».
Τέτοιου είδους δράσεις που έχουν ως στόχο την προσφορά είναι πολύ σημαντικές, χρειάζεται να επικροτούνται και να ενισχύονται.
For privacy reasons Facebook needs your permission to be loaded.
I Accept