Στο Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι Αγάπης της ΠΟΑΑ Λεμεσού Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων για την οικονομική στήριξη των ΑμεΑ.