Εισηγήτρια για το θέμα του Εκφοβισμού, στο 17ο Ετήσιο Συνέδριο του Ε.Ο.Κ., με τίτλο «Βελτίωση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων στο Δημόσιο Σχολείο. Προτάσεις και Προοπτικές», Λεμεσός, 03.02.2018