4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ι.Α.Κ.Ε. στο Ηράκλειο Κρήτης

Στο Ηράκλειο Κρήτης το διάστημα 27-29 Απριλιου μίλησα στο συνέδριο με τίτλο: «Δημοκρατία, δικαιώματα, ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης».

2021-07-29T06:52:31+03:00April 27th, 2018|Διαλέξεις|

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top