Στο Ηράκλειο Κρήτης το διάστημα 5 – 7 Απριλιου μίλησα στο συνέδριο με τίτλο: “Η διεπιστημονικότητα ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση”.