Μαζί με τους μαθητές των δύο Ε’ τάξεων του σχολείου μας και την Ακτή, καθαρίσαμε μια από τις παραλίες της Γεροσκήπου. Στη συνέχεια, ζυγισαμε τα σκουπίδια που βρήκαμε. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κυρία ‘Αννα Τσέλεπου, η οποία μαζί με την ομάδα της μας προμήθευσε με σακούλες και πλαστικά γάντια.