Ποιο είναι το πιθανό προφίλ του;

Δείτε το 7ο επεισόδιο της διαδικτυακής μου σειράς, με τίτλο «Το προφίλ του θύτη στον εκφοβισμό».