Μου ζητήθηκε να γράψω ένα άρθρο σχετικά με το διαδίκτυο και τα social media ως εργαλεία στα χέρια των παιδιών στο Επιστημονικό Περιοδικό ΚΕΣΕΑ-ΤΠΕ, X-ray@εκπαίδευση. Ήταν πραγματικά χαρά και τιμή μου!

Πιο κάτω μπορείτε να διαβάσετε ένα απόσπασμα από το σχετικό άρθρο.

“Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταλαμβάνουν ένα μεγάλο ποσοστό της καθημερινότητας μικρών και μεγάλων. Η συνεχής χρήση τους από τα παιδιά, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την καθημερινότητά τους και τη ζωή τους σε ευρύτερο πλαίσιο. Στο παρόν άρθρο, παρουσιάζονται τα υπέρ και τα κατά της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν εποικοδομητικά και προς όφελός τους, όλα αυτά που προσφέρει το διαδίκτυο….”

Διαβάστε περισσότερα