Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Capital Tv και στη Στέφανη Φλωρίδου για την ευκαιρία να αναδειχθεί ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι η επανεμφάνιση των παιχνιδιών τύπου “μπλε φάλαινας”.