Ευχαριστώ θερμά την αγαπημένη μου Stephanie Floridou και το Capital Tv για τη διαδικτυακή φιλοξενία. Μέσα από το βιβλίο μου, αναλύεται εκτενώς ο σχολικός εκφοβισμός και γίνεται μια ολιστική προσέγγιση ως προς την κατανόηση, τον εντοπισμό και την αντιμετώπισή του. Είναι ένα σημαντικό εγχειρίδιο στα χέρια των γονέων αλλά και όλων μας!