Προσκεκλημένη μαζί με τον Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης κύριο Δημήτρη Μικελλίδη, από το Διεπιστημονικό Κέντρο “Λογοδρόμιο” και την κυρία Αντωνία Ανδρέου, στα πλαίσια επιστημονικού σεμιναρίου με τίτλο “Ας μιλήσουμε για τα παιδιά (μας) στη σύγχρονη κοινωνία των προκλήσεων και των απαιτήσεων”. Το σεμινάριο διεξήχθη στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, στις 27 Μαΐου 2017.