Παρουσίασα την Φιλανθρωπική Εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2018, στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα δίδονταν στον Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες.