Ενημέρωση για την εβδομάδα του εθελοντισμού που πραγματοποιήθηκε στο My Mall.