Προκειμένου να επιτευχθούν τα όρια στα παιδιά είναι απαραίτητο να τηρούνται κάποιοι χρυσοί κανόνες.
Πάμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί; Δείτε απόψε το 33ο επεισόδιο της διαδικτυακής μου σειράς με τίτλο “Οι χρυσοί κανόνες της οριοθέτησης -Μέρος Α’-“.