Τα παιδιά βιώνουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν σωστά την επιστροφή τους στα σχολεία.