Ο εκφοβισμός επηρεάζει άμεσα όλους τους εμπλεκoμένους, έτσι οι συνέπειες του στιγματίζουν και τους θεατές.
Δείτε το 14° επεισόδιο της διαδικτυακής μου σειράς, με τίτλο «Οι συνέπειες του εκφοβισμού στους θεατές. »

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept