Τα στερεότυπα που έχουμε με βάση το φύλο, επιδρούν σε μεγάλο βαθμό και καθορίζουν τις στάσεις μας ως ενήλικες απέναντι στο bullying. Σήμερα, πάμε να καταρρίψουμε τον 3ο μας μύθο!