Παγκόσμιες έρευνες σχετικά με τον Σχολικό εκφοβισμό (Bullying) έδειξαν ότι 15-20% των παιδιών έχουν βιώσει συμπεριφορά εκφοβισμού.

Στην πραγματικότητα όμως τα ποσοστά είναι υψηλότερα αφού πολλές φορές οι περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού παραμένουν άγνωστες.
Σχολικό εκφοβισμό αποτελεί κάθε μορφή βίας που ασκείται μεταξύ μαθητών ή συνομηλίκων παιδιών με στόχο να προκληθεί πόνος ή αναστάτωση.
Συγκεκριμένα στη Κύπρο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας επιδημιολογικής έρευνας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «ΔΑΦΝΗ II»,  το ποσοστό παιδιών που έχει υποστεί σχολικό εκφοβισμό φτάνει στα 17%, ένα υψηλό ποσοστό για μια μικρή χώρα όπως είναι η Κύπρος.

Το Υπόλοιπο Κείμενο