Στις πέντε κορυφαίες χώρες της Ευρώπης όσον αφορά στο ζήτημα του εθελοντισμού φιγουράρει η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάτι που δείχνει τόσο την πρόθεση των κατοίκων της να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους χωρίς να αναμένουν ανταλλάγματα όσο και του συντονισμού που υπάρχει σε πολλά επίπεδα…..

Το Υπόλοιπο Κείμενο