Εκδήλωση με φιλανθρωπικό παζαράκι και διάλεξη που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. Τα έσοδα δόθηκαν στον Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Λεμεσού.