Τα τελευταία τρία χρόνια συμμετέχω στην επιτυχημένη φιλανθρωπική εκδήλωσης της Μικαέλας Σπάντιου με την ονομασία «Overcoming». Κάθε χρόνο και ένα «κλικ» για τον άνθρωπο. Μία φωτογραφία για τον καρκίνο του μαστού, μία φωτογραφία για τον αυτισμό και μία φωτογραφία για τον παιδικό καρκίνο. Οι χρονιές είναι 2016, 2017 και 2018