Μετά τη διακοπή μας, λόγω της πανδημίας, τώρα είναι πιο σημαντικό από ποτέ να δούμε το θέμα του Mobbing.
Δείτε το 31ο επεισόδιο, της διαδικτυακής μου σειράς με τίτλο «Τι να κάνεις, αν είσαι θύμα στον εργασιακό σου χώρο;».