Με αυτό το επεισόδιο, κάνουμε ουσιαστικά εισαγωγή στη δεύτερη θεματική ενότητα της διαδικτυακής μου σειράς, που αφορά στον εργασιακό εκφοβισμό, το Mobbing. Δείτε το 21ο επεισόδιο της διαδικτυακής μου σειράς, με τίτλο “Τι ορίζουμε ως εργασιακό εκφοβισμό;”