Απονομή βραβείου στο σχολείο μας, για τις καλές πρακτικές εθελοντισμού κι ενεργού πολιτότητας. Η εκδήλωση έγινε στις 13 Μαρτίου 2018.